2009-04-16

Μολὼν λαβέ!
No olvides nunca Esparta
el sacrificio de tus soldados,
que yo no olvido esta fecha;
y cada once de agosto brindo
con una copa de vino en mi mano
que levanto al cielo azul
la hazaña de unos valientes
que bajo la sombra de las flechas
derramaron su sangre
y entregaron su vida
defendiendo a occidente
en el paso de las Temópilas.
Ὦ ξεῖν’, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε
κείμεθα, τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι
.

No hay comentarios: